Den 17 november 2016 var ett antal medlemmar från Rojalistiska Föreningens Stockholmskrets inbjudna att besöka Japans ambassadör Mr Yan Yamazaki i det privata residenset i Djursholm.

Med buss åkte vi ut till Djursholm där den vackert upplysta villan tog emot oss. Ambassadören hälsade personligen välkommen i de vackra salongerna och bjöd sedan in i festsalen där det blev en information om ambassadens verksamhet och inte minst om den Japanska kejsarfamiljen. Vi fick se många vackra bilder av Kejsar Akihito och Kejsarinnan Michiko samt Kronprinsen Naruhito och övriga barn och nära släktingar.

Vi fick ett starkt intryck av att Kejsarfamiljen är älskad av sitt folk.

Efter föredraget bjöds det på en dignande Afternoon Tea med massor av läckerheter.

Som avslutning tackades ambassadören av Rojalistiska Föreningens 1:e vice ordförande Folke Höjmar, ordförande för Stockholmskretsen Lennart Stockblad och Cynthia Loo, som varit kontaktperson mellan ambassaden och RojF.

Gåvor överlämnades i form av Prinsessans Christinas bok, Dagar på Drottningholm och boken om Skattkammaren på Kungliga slottet.

Det var med tacksamhet som vi lämnade residenset där vi fått många intressanta och för oss okända informationer om Japan och den Japanska Kejsarfamiljen.

Ett varmt tack till Ambassadör Mr Yamazaki.

Lennart Stockblad
RojF Stockholm

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig