Bilden visar batteri Storudden. Servat av en medlem RojF, förutom på de officiella salutdagarna, vid olika större lokala arrangemang. Batteriet är av miljöskäl gasdrivet.

Kunglig salut i Uppland

På HM Konungens 75-årsdag i april gavs salut på landets samtliga salutstationer och där salutkanoner finnes. Att skjuta salut har

Livgardet 500 år

Livgardet är ett av Sveriges största förband. Det är också det förband som har flest inriktningar. ”Livgardets historia börjar i

Göteborg 400 år

Staden Göteborg firar den 4 juni 400 år. Namnet kommer ursprungligen av att Göteborg var en befäst stad vid Göta

Veterandagen 29 maj

Sverige har en lång tradition av att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld. Sedan 2008 högtidlighålls den 29

Silviahemmet 25 år

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på alla hjärtans dag den 14 februari 1996. Drottningen insåg tidigt