Kungliga Djurgården

Kungl. Djurgården är en del av den Kungliga nationalstadsparken. Området har ägts eller disponerats av den svenske regenten sedan 1400-talet.

Läs mer »

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.